Produkcja skóry

(Przekierowano z Wytwarzanie skóry)
Logo big.png


Produkcja skóry to proces bardzo złożony i nie ogranicza się tylko do garbowania. Poniżej zostały wymienione najważniejsze kroki, które skóra przebywa, od surowca do gotowego produktu.

Schładzanie surowej skóry

Surowe skóry są konserwowane solami i przetrzymywane w chłodni. Tutaj następuje wstępna kontrola jakości i sortowanie wagowe.

Moczenie

Jest to etap, w którym skóra jest przygotowywana do garbowania. Po moczeniu następują procesy, które mają ścisły związek z garbowaniem.

Wapnowanie

Wapno i związki siarki rozpuszczają włosy na surowcu.

Usuwanie warstwy mięsnej (Żyłowanie)

Ostre noże na rolkach usuwają zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Usuwane są odpady takie jak ogon, pępek, kopyta.

Dwojenie

Następuje oddzielenie górnej warstwy skóry od dwoiny. Górna warstwa surowca może byc wykorzystana do produkcji np. skóry gładkiej lub zamszu. Dolna warstwa, może być użyta do produkcji np. dwoiny lub ByCast.

Peklowanie

Bezpośrednie przygotowanie surowca do garbowania.

Garbowanie

Garbninki są łączone z surowcem, która po tym procesie staje się produktem.

Neutralizacja

Pozostałości kwasów, które powstały w czasie garbowania zostają zneutralizowane.

Wyciskanie

Odwadnianie mokrej skóry pod prasą

Sortowanie, kontrola jakości

Kontrola jakości pod względem uszkodzeń skóry. Skóry zostają podzielona na różne klasy. Szczególnie nieskazitelne skóry mogą być przetwarzane na aniliny, skóry z uszkodzeniami mogą być szlifowane i poddawane wyciskaniu lica.

Walcowanie

Badanie grubości skóry licowej i wyrównywanie nierówności.

Dogarbowywanie, przefarbowywanie, natłuszczanie

W zależności od rodzaju skóry, jest ona farbowana barwnikami anilinowymi (Barwienie FACS). Miękkość skóry uzyskuje się dzięki natłuszczaniu.

Suszenie

Skóra jest suszona jest przez podwieszanie, rozciągając na specjalnych ramach lub na podgrzewanych płytach.

Zmiękczanie

Po suszeniu skóra w maszynie młoteczkowej zostaje zmiękczana.

Farbowanie powierzchniowe

Skóra zostaje zafarbowana na górnej warstwie oraz prasowana. W zależności od potrzeb skóra może być matowa lub w połysku, jednokolorowa lub dwubarwna, gładka lub z wytłoczonym licem.

Kontrola jakości

Końcowy przegląd jakościowy oraz pomiary na ścieralność i zaginanie.

Dalsze informacje