Uprawnienia grup użytkowników

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Czytanie treści stron (read)
suppressredirect
(lista członków grupy)
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron (edit)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Usuwanie stron (delete)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Edycja stron (edit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)