Skóra wołowa

Na świecie żyje ok 1,6 mln sztuk bydła: cieląt, bawołów itd. (stan na 2011 rok). Spośród nich od 15% do 25% rocznie są poddawane ubojowi. Stanowią one 65-70% produkcji światowej skóry wołowej, która jest używana do produkcji obuwia, skór samochodowych, mebli skórzanych, pasków, żemyków, siodeł i odzieży skórzanej. Generalnie, w każdym obszarze produkcyjnym, gdzie przetwarzana jest skóra - skóra wołowa jest używana. We Włoszech - największego producenta w Europie w 2011 roku wyprodukowano 100 milionów2 skóry. W Niemczech, Hiszpanii - trzecim największym producencie w Europie już tylko 8,5 mln2.

Ponieważ mięso jest używane do produkcji żywności, można otrzymać wystarczające ilości surowca do produkcji skóry w przystępnych cenach.

Skóra wołowa jest wytrzymała i stabilna, a zatem bardzo uniwersalna. Błamy skóry wołowej są wystarczająco dużej wielkości, aby mógłby być przetwarzane na duże powierzchnie. Każdy błam to ok. 5 m2 skóry. Do produkcji kanapy skórzanej jest potrzebne ok. 25 m2 surowca. Odpady stanowią między 30-45% całej powierzchni z każdego błamu, aczkolwiek te wartości mogą być również wyższe. Istnieją również różnice między ras bydła.

Skórę wołową uzyskuje się z różnego rodzaju bydła. Różnicę między gatunkami zwierząt powodują różnice w dotyku, rodzaju lica w skórze.

Typowa gęstość skóry wołowej mieści się między 04,-0,9 g/cm.

Wytzymałość skóry wynosi 8-25 N/mm2

Surowiec pozyskiwany z bydła używany jest na produkcje skóry. Zdarzają się przypadki, gdzie na surowiec przetwarzane są jądra byka i żołądek.

Dalsze informacje

Filmy związane z różnymi gatunkami zwierząt