pH Skóry

(Przekierowano z Kwaśna skóra)

.

PH (łac. Potenti Hydrogenii określa kwasowość lub zasadowość określonej substancji. Woda destylowana posiada pH równe 7, woda morksa pH 8, kawa pH 5, Cola pH 2, a zatem jest sto tysięcy razy bardzeij kwaśna niż woda destylowana.

Podczas produkcji skóry, uzyskują wartość pH w przedziale od 4,5 do 5,5. Podczas starzenia się skóry zmieniają się proporcjie jej pH. (powyżej 7), co sprawia, że staje się niestabilna. Skóra ciemnieje, staje się twarda i krucha. Zmiana odbywa się pod wpływem wieku, wilgoci i słońca, ale również przez działanie potu ludzkiego i tłuszczy.

Innym powodem uszkodzeń mogą być alkaliczne środki czyszczące. Większość środków do czyszczenia jest alkaicznych, ponieważ w łatwy sposób można uzyskać dobry efekt czyszczenia. Nie środki czyszczące nie powinny być alkaliczne, co jest ignorowane przez większość producentów.

Środki do pielęgnacji powinny byż z odczynem kwaśnym. Zwłaszcza pleśń na starych skórach jest łatwiejsza do usunięcia, jeśli użyje się octu, jako regulatora pH. Podczasas naprawy takich skór zakwaszenie jest tak samo ważne jest natłuszczanie, aby skóra znów była odporna na wpływy zewnętrzne środkowiska.

Niemniej jednak, istnieje granica, jak bardzo kwasowość toleruje skóra. Na przykład na starych antycznych książkach, można zaobserwować "czerwony rozpad", gdy dwutleenek siarki reaguje z powietrzem i uszkadza nieodwracalnie skórę.

Przykładowe wartości pH
źródło: Wikipedia
Substancja Wartość pH Odczyn
Kwas akumulatorowy <0 kwaśny
Kwas żołądkowy (pusty żołądek) 1,0–1,5
sok z cytryny 2,4
Cola 2,0–3,0
Ocet 2,9
Owoc Moreli 2,7
Sok pomarańczowy i jabłkowy 3,5
Wino 4,0
Kwaśne mleko 4,5
Piwo 4,5–5,0
Kwaśny deszcz < 5,0
Kawa 5,0
Herbata 5,5
Deszcz (naturalne opady) 5,6
Woda mineralna 6,0
Mleko 6,5
Woda (w zależności od twardości) 6,0–8,5
NEUTRALNY 7,0
Ludzka ślina 6,5–7,4 zasadowy
Krew 7,4
Woda morska 7,5-8,4
Sok trzustkowy (sok jelitowy) 8,3
Mydło 9,0–10,0
Amoniak w gospodarstwach domowych 11,5
Wybielacz 12,5
Beton 12,6
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) 13,5–15

Dalsze informacje