Konserwacja surowej skóry przez schładzanie, solenie i suszenie

Logo big.png


Świeże skóry, które zostają składowane przed garbowaniem muszą być odpowiednie zabezpieczone/zakonserwowane, aby zapobiec wczesnemu procesowi rozpadu. Wszystkie wymienione czynności muszą być wykonane szybko, bo nawet w warunkach normalnych, rozwój bakterii może nastąpić już po 2 godzinach od uboju. Im większa temperatura, proces gnicia następuje szybciej. Optymalna temperatura przechowywanie świeżej skóry to 4-7°C . Ponadto podwieszanie błamów skóry w celu spuszczania krwi jest bardzo ważne.

Chłodzenie skóry, zamrażanie

Zamrażanie skóry nie jest procesem skomplikowanym. Świeże skóry zostają owinięte w folie i przechowywane w lodówkach. Oprócz kosztów związanych z użyciem energii, metoda ta ma same zalety. Proces rozkładu jest natychmiast wstrzymywany, okres trwałości przechowywanego surowca jest nieograniczony.

Solenie

Sól jako środek konserwujący powoduje głownie odwodnienie skóry. Roztwór soli działa śmiertelnie na bakterie i inne drobnoustroje, które powodują rozkład surowca.

Sól stosowana do konserwacji świeżej skóry to sól kamienna, ważona, chemiczna oraz chlorek sodu. Podczas konserwacji sól, która jest do tego celu używana musi być zawsze świeża. Nie można używać tego składnika więcej niż raz, ponieważ raz już użyta zawiera w sobie zbyt wiele mikroorganizmów, a więc nie może gwarantować najlepszej ochrony. Tylko małe ilości związków wapnia lub magnezu mogą być obecne w postaci zanieczyszczeń.

Proporcje soli, które są używane do konserwacji surowca muszą być wystarczające, aby pokryć stronę mięsną. Tak więc na 40-50 kg skóry przypada 20-25 kg soli.

W ten sposób zakonserwowane skóry mogą być przechowywane przez kilka miesięcy i są odporne na wahania temperatur. Jednakże po wysuszeniu muszą być przechowywane według ścisłych reguł. Skóry nie mogą się stykać, opierać się o siebie. Posolony surowiec to pożywienie dla gryzoni, takich jak dzikie myszy i szczury. Oraz skóry po posoleniu nie mogą być przechowywane w wilgotnych pomieszczeniach, które są siedliskiem owadów, które składają jaja.

Proces solenia może odbywać się ręcznie lub maszynowo.


Suszenie

Najprostsza i zarazem najstarsza metoda konserwacji surowej skóry jest suszenie. Rozciąga się nią na otwartej przestrzeni i suchym powietrzu. Suszenie w żadnym wypadku nie powinno się odbywać w temperaturze powyżej 30 stopni, nie w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, ponieważ prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń kolagenu. Skóry po wysuszeniu stają się twardsze.

Wilgoć (np. nagły deszcz) inicjuje proces rozkładu i skóra zaczyna gnić.

Plaszczka32.jpg


wysuszona skóra płaszczki

Dalsze informacje