Fleksometr Bally'ego

Logo big.png


Fleksometr.jpg


Fleksometr Bally'ego służy do badania powierzchni skóry na zaginanie. Wykonuje się określoną ilość cyklów na wyciętych fragmentach skóry (próbek), które zostają zamocowane w maszynie w dwóch przeciwległych miejscach. Po uruchomieniu urządzenia, mechanizmy wykonuje cykliczne ruchy w dwóch kierunkach. Za pomocą Fleksometru można określić, po jakiej liczbie cykli (pełnych ruchów maszyny), na skórze pojawiają się pierwsze pęknięcia lica.

Dalsze informacje