Błam

Logo big.png


Błam skóry jest terminem używanym przez ekspertów dla skór pozyskiwanych z dużych zwierząt, takich jak bydło, bawoły, konie, czy świń. Skóry małych zwierząt nazywane są futrami.

Błam skóry ssaków składają się w 98% z białka, tłuszczu, wody i minerałów. Jest podzielony na trzy warstwy:

  • naskórek (ok. 1% grubości)
  • skóra właściwa (ok 85% grubości)
  • warstwa podskórna (ok 15% grubości)

Skóra właściwa jest używana do produkcji wyrobów skórzanych

Naskórek składa się z suchej warstwy rogowej i śluzówki, Naskórek jest usuwany i oddzielany od warstwy skóry właściwej w garbarni w podczas procesu wapnowania.

Warstwa skóry właściwej zawiera gęstą sieć połączeń tkanki włóknistej i zawiera naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe. Podczas garbowania tkanka zawierająca białko rozpuszcza się w skórze tak, aby można było umieścić garbniki. Modyfikacja chemiczna skóry właściwej jest konieczna, aby zatrzymać proces jej rozpadku. Jest to możliwe głównie dzięki procesom utleniania:

  • termicznego
  • foto-utleniania
  • mechanicznego
  • chemicznego

Warstwa podskórna jest bezwartościowa dla produkcji wyrobów skórzanych, ponieważ składa się głównie z tkanki tłuszczowej i żył. Zostaje ona oddzielona od warstwy skóry właściwej w czasie garbowania.

Struktura-blamu-skory.jpg


Struktura wartościowa skóry ssaków (SUBSCUTIS - Warstwa podskórna, DERMIS - Skóra właściwa, EPIDERMIS - Naskórek.
Autor: grupa medOCT, Centrum Technologii Biomedycznej i Fizyki Uniwerystetu Medycznego w Wiedniu.
Licencja: Creative Commons Attribution SHareAlike 2.0 Austria

Skóra właściwa

Pod hasłem skóra właściwa kryje się materiał który może zostać poddany garbowaniu. Jeśli włosy nie zostały usunięte, mamy do czynienia z futrami.

Skóra bydlęca

Wspólny termin dla wszystkich skór, które pozyskiwane są z różnych rodzajów bydła: krowy, bawoły, jaki, żubry, antylopy itd.

Dalsze informacje