Stopka redakcyjna

Oto niektóre prawnie wymagane informacje

Odpowiedzialność za treść

Treść tych stron została stworzona z wielką starannością. Odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność treści, nie możemy brać odpowiedzialności. Podane informacje są zgodnie z § 6 i § 8 ust.1 MDStV 1 TDG za własne treści na tych stronach w ramach ogólnego prawa. Usługodawcy nie są zobowiązani do monitorowania treści, które przekazują lub informacje dotyczące innych firm, lub do zbadania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji na podstawie ogólnych przepisów pozostają w mocy. Odpowiedzialność jest możliwa tylko od daty znajomości konkretnego naruszenia. Jeśli zdajemy sobie sprawę z takich naruszeń, usuniemy zawartość natychmiast.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego dla tych zagranicznych zawartość również nie dajemy gwarancji. Te strony zostały sprawdzone podczas tworzenia za ewentualne naruszenie prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne. Stała kontrola tych stron jest nieuzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia. Z chwilą ogłoszenia naruszeń, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.

Prawo autorskie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią https://skora-info.pl i wykorzystywania do celów prywatnych lub edukacyjnych. Komercyjne wykorzystanie wymaga pozwolenia w każdym przypadku, czy nasze treści i zdjęcia mogą być użyte. Zwolnione od tych przepisów są jedynie ilustracje, które są określone w nocie licencyjnej (np. pod 1.2 licencji GNU) jako swobodnie dostępne.

Polityka prywatności

Zbiór danych osobowych (takich jak nazwa, adres, adres lub e-mail)zebrane są na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług, jeśli to tylko możliwe, zawsze bez podawania danych osobowych. Wykorzystanie ramach obowiązku nadrukiem publikowane dane kontaktowe osób trzecich do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie wyłączone. Operatorzy witryn zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianych informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

Kontakt dla wszystkich zapytań i identyfikacji usługodawcy:

info@skora-info.pl

Autor:
Jörg Rausch

Tłumaczenia, wykonanie i administracja:
Krzysztof Czukiewski

Tłumaczenie:
Łukasz Kordyjak